Faxe >>
Skoler >>
Lidt historie >>
Gamle postkort
Gode links

 

 

 

 

 


 

Opdateret: 23.05.06

Rollotårnet - det endte med et brag

Jalmar Olsen skrev: De normanniske sagaskrivere Dudo og Dekan nævner i beretningen om Rollo stednavnet Fasge, der udlægges som Faxe, og byen har da også annekteret den gæve viking. Til hans ære opførte man på initiativ af læge J. P. Rasmussen, Fakse, Rollotårnet, der dog kun fik en levetid på tolv år, fra 1938-50. Bygmestrene var murerfirmaet Marius Petersen & Søn i Fakse. Fra Rollotårnet, som var 25 m højt og lå meget smukt på toppen af den såkaldte Møllebakke ved kalkbruddets rand, åbenbarede sig et storslået panorama. Det hed sig, at man på en klar dag fra tårnets øverste platform kunne skimte Københavns tårne og tælle 32 landsbykirker. Når udsigtstårnet, der var opført i kalksten og indvendigt armeret med jernbeton, fik så kort en levetid, skyldtes det førnævnte placering, idet området mod forventning blev inddraget i kalkbruddets produktionsplan.
Fra en rejsebeskrivelse af redaktør Jes Lund 1946: Efter hjemstavnshistoriker, afdøde læge J. P. Rasmussen, gennem sine Studier af de normanniske sagaskriveres krøniker påviste, at Faxe var hjemstavnen for den berømte vikingehøvding Rollo, besluttede byens borgere sig i 1938 til at opføre et udsigtstårn på Møllebakken til minde om den berømte viking, der i år 911 erobrede Normandiet. Begiver man sig op i det smukke af Kalkflint opførte Rollotårn er udsigten nu fri mod alle fire verdenshjørner og spænder i klart vejr milevidt - fra Københavns tårne i nord til Kulsbjergene ved Vordingborg i syd - Mod vest til de høje Bakkedrag ved Vester Egede med Sjællands højst beliggende kirke og mod øst til Møns skønne land med skove og klint og ud over Østersøen.
Fra avisudklip 1950: Rollotårnet faldt ved fjerde knald. Sognerådet og det lokale politi ville forbyde sprængningen - Et herredsmuseum i stedet. Faxes meget omtalte vartegn, Rollotårnet, sank i går i grus. Det gik bestemt ikke stille af, hverken bogstaveligt, eller på anden måde. Sprængningen skete med et brag så højt, at det sikkert har kunnet høres i de tyve sogne, hvortil man havde udsigt fra tårnets top, og en hærskare af pressefotografer, film- og radiofolk forevigede begivenheden.Var Rollotårnet hidtil kun kendt af relativt få, så opnåede det dog at blive landskendt i sin skæbnetime. Og så var det endda ikke så meget selve tårnet, naturfredningsfolkene havde i tankerne, da de indledte deres kampagne. Det var den kønne møllebakke, som nu også forsvinder. Og så var det hele nær ikke blevet til noget. Det lokale politi forbød pludselig sprængningen.Man var bange for at sprængningen skulle forvolde skader i den lille by, og hvem skulle så erstatte de tab, der i forvoldtes? Problemet klaredes først, da oberstløjtnant Valeur Larsen kom til stede og erklærede, at militæret påtog sig ansvaret. Sprængningen foregik i fire tempi af hensyn til den ængstelige by, hvis beboere i behørig afstand fulgte skuespillet. De fire første sprængladninger fremkaldte et gabende hul i tårnets sydlige side, og klokken 13 kom så det store drøn. Det var 6½ kg trotyl og netrolit der bragte det svære tårn til fald. Indhyllet i en sky af cementstøv og krudtrøg væltede Rollotårnet ned på Møllebakkens græsmarker.Den evige kamp mellem natur og industri, sagde Fakse Kalkbruds ledende direktør, N. G Laursen,, som var blandt tilskuerne. Møllebakken er vor, og det ville være uforsvarligt ikke at udnytte dens kalkværdier. Tårnet burde have været fjernet for lang tid siden. Når Fakse by er kommet sig lidt oven på chokket, vil man som en slags erstatning for tårnet og Møllebakken søge oprettet et herredsmuseum. Det ventes, at Akts. Fakse Kalkbrud her vil række en hjælpende hånd.
Fra avisudklip 1950: Rollotårnet faldt klokken 13,02 Der meste af tårnet ligger ubrudt på jorden. Klokken to minutter over et faldt Rollotårnet i Faxe med et dommedagsbrag. Først sås et skarpt lysglimt, og tårnet indhylledes i en tyk, grå røgsky. Bortset fra det øverste lille tårn ligger cylinderen næsten uskadt med de nederste trapper velbevarede, mens de øverste afsatser og søjlen i tårnet er knust. Ved sprængningen anvendtes seks kilo af det fra krigstidens jernbanesabotager velkendte plastiske sprængstof P.S. 2. Forud for hovedsprængningen gik tre mindre sprængninger. Sorgen over Rollotårnets forestående sprængning kulminerede i går. Til sent på aftenen drog Faxeborgerne ud til tårnet, som på dets sidste levedag var illumineret med elektrisk lys. Man lejrede sig på bakker og skrænter, og først ud på morgenstunden løsrev de sidste sig. I øvrigt har en af byens butikker til formiddag opstillet en mandshøj gengivelse af Rollotårnet i de originale materialer.